Още в сайта :
Светият лечител
За отслабване
Крем за хемороиди
Чудодеен бял крем
Гадаене по Корана
Разваляне на магии
Муски и Амулети
Баяна водица
Цейлонска канела
Начини на плащане
Контакти
Privacy Policy

Билкови рецепти :

Clubmilitaria

Готови продукти :

Clubmilitaria


Билки при болести на бъбреците и отделителната система :


Остро възпаление на бъбречните каналчета 1 :
Листа Мечо грозде - 100 гр.
Цвят Глог червен - 50 гр.
Стрък Имел бял - 50 гр.
Листа Бреза - 50 гр.
Цвят Бъз черен - 50 гр.
Корени Дилянка - 50 гр.
Стрък Хвощ полски - 40 гр.
Корени Бял оман - 40 гр.
Корени Гръмотрън обикновен - 40 гр.
Корени Ружа лечебна - 40 гр.
Корени Къпина - 30 гр.
Корени Ревен - 30 гр.
Стрък Енчец жълт - 30 гр.
Семе Коноп - 30 гр.
Семе Лен - 30 гр.
Дръжки Вишна - 30 гр.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от сместта се варят в 1/2 литър вода 5 минути. Пие се по една винена чаша 4 пъти на ден преди ядене.
Противопоказания: При ниско кръвно налягане (Белият имел понижава кръвното налягане).

Остро възпаление на бъбречните каналчета 2 :
Fol. Uvae-ursi (лис. мечо грозде) 50 гр.
Fol. Vitis-idaei (лис. червена боровинка) 50 гр.
НЬ. Equiseti (ст. хвощ) 50 гр.
Rad. Berberidis (кор. кисел трън) 50 гр.
Sem. Lini (ленено семе) 40 гр.
Fol. Betulae (лис. бреза) 20 гр. Начин на употреба: 2 супени лъжици от сместта се варят в 1/2 литър вода 5 минути. Пие се по една винена чаша 4 пъти на ден преди ядене.

Хронично възп. на бъбреците (Nephritis chronica) 1:
Fl. Сrаtaеgi (цв. глог)
Fol. Uvae-ursi (лис. Мечо грозде) по 100 г
Stip. Cerasorum (дръжки от вишни)
Fr. Cynosbati (пл. шипки)
Stigm. Maydis (царевпчнз коса)
Rhiz. Graminis (коренщ. пирей)
Fol. Betulae (лис. бреза) по 50 г
Sem. Lini (ленено семе)
НЬ. Equiseti (ст. хвощ) по 25 г
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л 10 мин. Пие се по една винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

Хронично възп. на бъбреците (Nephritis chronica) 2:
Rp. Fol. Fragariae (лис. ягода)
Rad. Ononidis (кор. гръмотрън)
НаЬ. Аlhemilae (ст. [цариче) по 50 г
Fr. Anisi (пл. анасон)
НЬ. Equiseti (ст. хвощ)
Stigm. Maydis (цapeвичнa коса) по 60 г Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л 10 мин. Пие се по една винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

Остро гнойно възпаление на бъбречното легенче и бъбреците :
Rad. Bеrberidis (кор. кисеп трън) 300 г
НЬ. Equiseti (ст. хвощ) 100 г
Rhiz. Graminis (коренщ. троскот) 50 г
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л 10 мин. Пие се по една винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

Камъни в бъбреците 1:
Rad. Petrosel. sat. (кор. магданоз) 100 г
Fr. Petrosel. sat. (пл. магданоз)
Stigm. Maydis (царевична кoca) по 50 г
Fr. Juniperi (пл. хвойна) 200 г
Cucumis melo (пъпешово семе-счукано)100
Rhiz. Graminis (коренщ. пирей)
Stip. Сегаsогum (дръжки от вишни) 60 г
Bulbus Lili саn. (луковица бял крем) 4 броя
Начин на употреба: 3 супени лъжици от билките се варят в 1 л вода 15 мин. Пие се по 1 винена чаша преди ядене и след ядене 3 пъти дневно.

Камъни в бъбреците 2:
Rad. Tinctoriae (кор. брош) 200 г
Fol. Uvae-кrsi (лис. мечо грозде)
НЬ. Негniагiае (ст. изсипличе)
Fr. Juniperi (пл. хвойна) по 50 г Начин на употреба: 3 супени лъжици от билките се варят в 1 л вода 15 мин. Пие се по 1 винена чаша преди ядене и след ядене 3 пъти дневно.

Възпаление на бъбречното легенче (Pyelitis):
Fol. Plantaginis (лис. жиловлек) 100 г
Fol. Согуli ауеll. (лис. леска) 50 г
НЬ. Equiseti (ст. хвощ)
Fol. Uvae-ursi (лис. мечо грозде) по 30 г
Rhiz. Gralinis (коренщ. пирей) 20 г
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л вода 10 мин. Пие се по една винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

Възпаление на лигавицата на пикочния мехур 1:
НЬ. Astr. glycyphyllos (ст. клинавиче)
Fol. Uvae-ursi (лис. мечо грозде) по 100 г
Fol. Vitis-idaeae (лис. червена боровинка) 50 г
Sem. Lini (ленено семе)
Rad. Liquiritiae (кор. сладник)
НЬ. Equiseti (ст. хвощ)
Fol. Betulae (лис. бреза) по 30 г
Rad. Symphyti (кор. чер оман) 20 г
Stip. Cerasorum (дръжки: от вишна) 15 г
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л вода 10 мин. Пие се по една винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

Възпаление на лигавицата на пикочния мехур 2:
Fol. Uvae-ursi (лис. мечо гроздe) 100 г
НЬ. Herniariae (ст. изсипливче)
Fol. Betulae (лис. бреза)
Stigm. Maydis (царевична коса) по 50 г
Rad. Liquiritiае (кор. сладник) 20 г
НЬ. Equiseti (ст. хвощ) 40 г
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л вода 10 мин. Пие се по една винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

Възпаление на пикочния канал 1:
Fol. Uvае-ursi (лиc. мечо грозде)
Fol. Betulae (лис. бреза) по 50 г
Ff. Cynosbati (пл. шипка)
НЬ. Hyperici (ст. жълт кантарион) по З0 г
Fol. Menthae pip. (лис. мента)
НЬ. Agrimoniae (ст. Камшик)
НЬ. Alchemillae vul. (ст. цариче) по 20 г
НЬ. Gentianae (ст. синя тинтява) 15 г
НЬ. Equiseti (ст. хвощ) 40 г
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л вода 10 мин. Пие се по една винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

Възпаление на пикочния канал 2:
Fol. Uvае-uгsi (лис. мечо грозде) 50 г
НЬ. Equiseti (ст. хвощ)
НЬ. Тr. Foeni-graeci (гръцки сминдух) по 40 г
НЬ. Vitis-idaei (лис.червена боровинка)
Fol. Coryli ауеll. (лис. леска) по З0 г
Stigm. Maydis (царевична коса) 25 г
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л вода 10 мин. Пие се по една винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

Възпаление на простатата 1:
Fol. Plantaginis (лис. жиловлек)
Sem. Hord. vulgагае (семе ечемик) по 100 г
Rhiz. Graminis (коренщ. пирей) 80 г
Stip. Сегаsогum (дръжки от вишни)
Stigm. Maydis (царевична коса)
Rad. Helel1ii (кор. бял оман) по 50 г
Fol. Uvае-uгsi (лис. мечо грозде)
НЬ. Equiseti (ст. хвощ)
Fr. Juniperi (пл. хвойна) по 70 г
Sem. Lini (ленено семе) 40 г
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л вода 10 минути. Пие се по 1 винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

Възпаление на простатата 2:
Fr. Реtrоsеlini (пл. магданоз)
Rad. Оnоnidis (кор. гръмотрън)
Fol. Plantaginis (лис жиловлeк)
НЬ. Campestrae (ст. ветрогон) по 40 г
Fl. Malvae (цв. слез)
Fol. Uvае-uгsi (лис. мечо грозде)
Sem. Cannabis (конопено семе)
Cort. Coryli гаvеl. (кори леска)
Fol. Betulae (лис. бреза) по 30 г
НЬ. Convol. агvеn. (ст. поветица) 50 г
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л вода 10 минути. Пие се по 1 винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

При увеличена на простатата 1 :
Fol. Coryli aveli. (лис. леска) 100 г
НЬ. Solidaginis (ст. жълт енчец)
Sem. Cannabis (конопено семе)
НЬ. Equiseti (ст. хвощ) по 50 г
Fl. Crataegi (цв. глог)
Fl. Malvae (цв. слез)
НЬ. Campestrae (ст. ветрогон)
Sem. Сuсum. mel. (пъпешово семе - счукано)
Fг. Petroselini (семе магданоз)
Fol. Vitis-idaei (лис. червена боровинка) по 40 г Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л вода 10 минути. Пие се по 1 винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

При увеличена на простатата 2 :
Cort. rad. Berberidis (кори от корени на кисел трън)
Sem. Cannabis (конопено семе) по 100 г
Sem. Lini (ленено семе)
НЬ. Marгubii (ст. пчелник)
Rad. Ononidis (кор. гръмотрън)
Rhiz. Gramiпis (коренщ. пирей) по 50 г
S. Graveolensis (семе от целина) 60 г
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 0,5 л вода 10 минути. Пие се по 1 винена чаша преди ядене 4 пъти дневно.

Билки при нощно напикаване 1 :
НЬ. Millefolii (ст. бял равнец)
НЬ. Hyperici (ст. жълт кантарион)
НЬ. Agrimoniae (ст. камшик) по 30 г
Fol. Uvae-ursi (лис. мечо грозде) 20 г
НЬ. Equiseti (ст. хвощ)
НЬ. Rhoeados (цв. полски мак)
Fol. Fruticosi (лис. къпина) 15 г
Sem. Lithosp. arven. (семе птиче просо) 100 г
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 400 мл вода 5 мин. Пие се по 1 винена чаша преди ядене 4 пъти дневно, като последната чаша е преди лягане.

Билки при нощно напикаване 2 :
FI. Arnicae (цв. арника) 30 г
НЬ. Еquisеti (ст. хвощ) 20 г
FI. Rhoеаdоs (цв. полски мак)
НЬ. Millefolii (ст. бял равнец)
Fol. Scolopendri (лис. волски език)
НЬ. Hyperici (ст. жълт кантарион) по 30 г
Sем. Lithosр. агуеn. (семе от птиче просо) 150 г
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билките се варят в 400 мл вода 5 мин. Пие се по 1 винена чаша преди ядене 4 пъти дневно, като последната чаша е преди лягане.

КАМЪНИ В БЪБРЕЦИТЕ
1 супена лъжица семе от моркови се залива с 1 чаена чаша вряла вода. Оставя се да престои 12 часа под похлупак, като съдът с настойката се завива с вълнено парче или се налива в термос, за да бъде топла. Приема се по половин чаена чаша 5-6 пъти на ден преди ядене.
Тази лечебна течност ще превърне камъните в пясък и постепенно ще ги изхвърлите от организма си.

БЪБРЕЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ
1. Пие се чай от троскот (айрък).
2. Коса от царевица (от 2-3 царевици)
Всичко се вари в 500 мл вода, докато остане наполовина. Пие се на гладно, а още по-добре - през деня при жажда. След пиене болният трябва да се разхожда в продължение на половин час.

КАМЪНИ В ПИКОЧНИЯ МЕХУР
1 чаена лъжица счукани семена от див анасон и 1 супена лъжица счукани шипкови плодове се слагат да врят 15 минути в 800 мл вода. Прецежда се и се пие 3 пъти на ден по 200 мл.

РАЗРУШАВАНЕ НА КАМЪНИ В БЪБРЕЦИТЕ
60 пчели се сваряват в 1 литър вода, докато остане наполовина. Прецежда се през цедка и памук.
Пие се по 1 ракиена чашка 30 минути преди храна в продължение на 40 дни.

КАМЪНИ В БЪБРЕЦИТЕ И ЖЛЪЧКАТА
Сутринта (в 8 часа) на гладно се пие 1 чаена чаша сок от ябълки. В 10 часа се пият 2 чаени чаши ябълков сок. След това на всеки 2 часа се пие по 1 чаена чаша ябълков сок. Последната чаша е в 20 часа. Така се пие 2 дни, на третия ден в 8 часа сутринта се пият 2 чаени чаши ябълков сок. След 30 минути се пие 1 чаена чаша абълков сок, смесен с половин чаена чаша зехтин и вода (по равни количества).
Ефектът от лечението е след 2 часа. Почива се 1 месец и се повтаря.

ПЯСЪК И КАМЪНИ В БЪБРЕЦИТЕ
Една супена лъжица сух нарязан корен пъщарнак се залива с 250 мл вряла вода. Кисне 1 час и се прецежда. Получената настойка се изпива наведнъж. Пие се 3 пъти на ден преди ядене в продължение на 1 месец.


Внимание : Рецептите са само за информация. Те не представляват медицински съвет. Само Вашият лекар може да назначи лечение. Сайтът не носи отговорност за евентуални нанесени щети от прилагането им.Как да поръчаме, начини на плащане, начини за доставка, срокове, контакти - ВИЖТЕ ТУК...